Pisemne poświadczenie woli zapisu

Data: 08.04.2022 r., godz. 11.15    Liczba odwiedzających: 183

Szanowni Państwo,
w dniu 08.04.2022 r. pisemne poświadczenie woli zapisu od rodziców/prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 12 oraz oddziału przedszkolnego w SP7 będą przyjmowane w sekretariacie SP7 (budynek szkoły).