Pisemne poświadczenie woli zapisu

Liczba odwiedzających: 128

W dniach:

  • 06.04.2022 r. godz. 12:00 -15:30
  • 07.04.2022 r. godz. 8:00-15:30
  • 08.04 i 11.04.2022 r. godz. 7:30-15:30
  • 12.04.2022 r.  godz. 7:30-16:00

pisemne poświadczenie woli zapisu od rodziców/prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 12 oraz oddziału przedszkolnego w SP7 będą przyjmowane w starym sekretariacie PM12 (budynek przedszkola).

 

Przypominamy,  że istnieje możliwość  złożenia potwierdzenia woli poprzez elektroniczny system naboru.

potwierdzenie woli zapisu PM12