"Paczka inna niż zwykle"

Data: 26.11.2022 r., godz. 10.00    94
Zbiórka najpotrzebniejszych materiałów dla chorych Hospicjum Sióstr Felicjanek w Warszawie.