Organizacja pracy w roku szkolnym 2022/2023 - Przedszkole Miejskie nr 12 w Legionowie

Kontakt telefoniczny: tel./fax (22) 774-56-36

Organizacja pracy w roku szkolnym 2022/2023

Data: 21.08.2022 r., godz. 21.10    601
2022/2023

Szanowni Rodzice

Adaptacja dla dzieci trzyletnich odbędzie się 29.08.2022, 30.08.2022r. i 31.08.2022r. o godz. 15.00.
Listy dzieci z podziałem na poszczególne grupy dostępne będą od 24.08.2021r. od godz. 10.00 do 1.09.2021r. przy wejściach głównych do przedszkola. W grupie dzieci 3-4 letnich, leżakować będą dzieci trzyletnie natomiast dzieci czteroletnie będą miały zorganizowany czas z nauczycielem. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30-17.00.
W pierwszym dniu przedszkola dziecko otrzymuje własne miejsce w szatni. Zostaje ono podpisane w umowny sposób – znaczkiem lub imieniem. Warto wytłumaczyć dziecku, że powinno pilnować swoich rzeczy, pokazać, która jest jego szafka, jakie dostało kapcie, buty, ubrania rezerwowe.
Prosimy o przyniesienie 1 września br. dla każdego dziecka następujących rzeczy:
-kapcie- muszą być wygodne, z dobrą antypoślizgową podeszwą, łatwe do zakładania (rzepy, klamerka) podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka ,
-komplet ubrań na zmianę stosownie do pory roku (w worku),
-chusteczki higieniczne i nawilżane.
Bardzo prosimy o przyprowadzanie dzieci do godz. 8.00
Posiłki w przedszkolu:
8.30 śniadanie
11.00 II śniadanie
13.00 zupa
14.00 II danie

Sekretariat Przedszkola Miejskiego Nr 12 znajduje się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Nr 3  (sekretariat SP7). Prosimy aby wszelkie sprawy załatwiać w sekretariacie ZSP3.
Przedszkole Miejskie jest drugim po domu rodzinnym środowiskiem wychowawczym, które ma zapewnić prawidłową opiekę i wychowanie. Przy tej okazji chcielibyśmy Państwu przypomnieć, że osobą szczególnie znaczącą jest wychowawca grupy. Nauczyciel, wychowawca, opiekun to przewodnik ułatwiający poznanie świata, przyswajanie wiadomości, doświadczony doradca kładący nacisk na wyzwalanie inicjatyw podopiecznych, wdrażający ich do samodzielności i twórczej aktywności, czuwający nad zdrowiem fizycznym i psychicznym. Na wychowawcy grupy jako organizatorze wszelkich poczynań opiekuńczo-wychowawczych spoczywa zadanie tworzenia mikrosystemu wychowawczego w grupie oraz rozwijanie różnorodnych form współpracy z rodzicami i innymi nauczycielami. Dlatego też zachęcamy Państwa do częstych kontaktów z wychowawcą, zarówno w sytuacji szczególnej troski o własne pociechy jak i w sytuacji czasem rodzących się wątpliwości. To wychowawca jest pierwszym ogniwem w relacji z dzieckiem jak i w kontaktach z rodzicami, którego zadaniem jest rozwiązywanie przedszkolnych problemów. 
Wychowawcy podczas zebrań przekażą Państwu wszystkie informacje dotyczące organizacji pracy przedszkola w roku szkolnym 2022/2023. Zebrania odbędą się stacjonarnie w terminie do 16 września br.
 W Przedszkolu Miejskim Nr 12 sprawami organizacyjnymi zajmuje się wicedyrektor p. Ewelina Kijanka.
Wycieczki organizować będą nauczyciele w uzgodnieniu z oddziałową radą rodziców.
Opłaty za przedszkole będą Państwo uiszczać do 10 dnia następnego miesiąca. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9zł. W przypadku dzieci 3-5 letnich stawka godzinowa od godz. 13.00-16.00 wynosi 1zł za każą kolejną rozpoczętą godzinę.

Prosimy o zapoznanie się z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego... ( Dz.U. z 24.02.2017r poz.356)

Życzymy Państwu  spokojnego roku szkolnego. Państwa zaangażowanie w sprawy przedszkolne jest bezcenne i zawsze mile widziane.  Liczymy zatem na dobrą współpracę i pomoc w procesie edukacyjnym i wychowawczym.

Do Zobaczenia wkrótce !

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 12

W ROKU SZK. 2022/23

6.30 - 8.15

rozmowy indywidualne, zabawy dowolne, logopedyczne,

 

dzieci młodsze - zabawy ruchowe z elementem

 

dzieci starsze- ćwiczenia poranne

8.15 - 8.30

czynności samoobsługowe, mycie rąk

8.30 - 8.50

I śniadanie

8.50 - 9.00

czynności samoobsługowe

9.00 - 9.15

 

 

9.15 - 9.30

 

       9.30

 

9.00 - 10.00

dzieci młodsze - zajęcia dydaktyczne z zakresu mowy ojczystej, matematyczne, artystyczne, umuzykalniajace, ruchowe

 

czynności samoobsługowe,  przygotowujące do wyjścia do ogrodu

 

wyjście do ogrodu

 

dzieci starsze - zajęcia dydaktyczne z zakresu mowy ojczystej, matematyczne, artystyczne, umuzykalniajace, ruchowe

9.30 - 10.45

 

 

10.00 - 10.45

dzieci młodsze- pobyt w ogrodzie, zabawy o wszechstronnej formie ruchu, zabawy ruchowe

 

dzieci starsze-  zabawy dowolne, tematyczne, zorganizowane przez nauczyciela, zajęcia o charakterze wychowawczym, społecznym, wyrównawczym

10.45 - 11.00

czynności samoobsługowe - mycie rąk

11.00 - 11.15

II śniadanie

11.15 - 12.45

 

11.15 - 11.30

dzieci młodsze- odpoczynek poobiedni

 

dzieci starsze - zabawy dydaktyczne, ruchowe, porządkowe, zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogiczej

11.30 - 12.50

dzieci starsze- zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery, wycieczki piesze, zabawy ruchowe

12.50 - 13.00

czynności samoobsługowe - mycie rąk

13.00 - 13.10

 obiad - zupa

13.10 - 13.50

dzieci starsze - pobyt w ogrodzie, na tarasie, przy niesprzyjającej pogodzie zabawy usprawniające aparat mowy, samorzutne, praca indywidualna z dzieckiem zdolnym i z trudnościami edukacyjnymi

13.50 - 14.00

czynności samoobsługowe - mycie rąk

14.00 - 14.20

obiad - II danie

14.20 - 14.30

czynności samoobsługowe - mycie rąk

14.30 - 15.00

zajecia relaksacyjne, słuchanie bajek, muzyki, zabawy teatralne

15.00 - 16.10

zabawy dowolne, tematyczne, praca indywidualna, w małych zespołach, zabawy stolikowe: gry, puzzle, indywidualne wspieranie rozwoju dziecka

16.10 - 16.20

czynności samoobsługowe - mycie rąk

16.20 - 16.30

podwieczorek

16.30 - 17.00

zabawy dowolne, porzadkowanie sali