Pisemne poświadczenie woli zapisu

Data: 05.04.2022 r., godz. 10.50    235
6-12 kwietnia 2022r.

W dniach:

  • * 06.04.2022 r. godz. 12:00 -15:30
  • * 07.04.2022 r. godz. 8:00-15:30
  • * 08.04 i 11.04.2022 r. godz. 7:30-15:30
  • * 12.04.2022 r.  godz. 7:30-16:00

pisemne poświadczenie woli zapisu od rodziców/prawnych opiekunów dzieci zakwalifikowanych do Przedszkola Miejskiego nr 12 oraz oddziału przedszkolnego w SP7 będą przyjmowane w starym sekretariacie PM12 (budynek przedszkola).

 

Przypominamy,  że istnieje możliwość  złożenia potwierdzenia woli poprzez elektroniczny system naboru.