Deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej

Data: 23.02.2022 r., godz. 00.00    141
23 luty - 1 marca do godz. 12.00

Szanowni Rodzice,

Deklaracje o kontynuacji przyjmowane są w terminie od 23 lutego do 1 marca 2022r. do godz. 12.00. Deklaracje są dostępne w naszej placówce. Złożenie deklaracji o kontynuacji edukacji przedszkolnej w r.szk. 2022/2023 w danej placówce uniemożliwia udział w postępowaniu rekrutacyjnym do innego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
Niezłożenie deklaracji w terminie oznacza rezygnację z miejsca w aktualnym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej.


Z poważaniem
Ewelina Kijanka