12 października 2021r.

Data: 06.10.2021 r., godz. 14.31    206
Przedszkole będzie zamknięte

Szanowni Rodzice

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Legionowie informuje, iż otrzymał pisemne zawiadomienie z Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego w Legionowie,
że w dniu 12 października 2021r. nastąpi całodzienna przerwa w dostawie wody, a co za tym idzie nieczynne będą toalety w budynkach Szkoły Podstawowej nr 7 i Przedszkola Miejskiego nr 12.

            Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 działając zgodnie z aktualnymi przepisami wystąpił do organu prowadzącego o zgodę na zawieszenie zajęć w tym dniu. O sytuacji powiadomiony został Mazowiecki Kurator Oświaty.

            W związku z powyższym w dniu 12 października br. Szkoła Podstawowa nr 7
oraz Przedszkole Miejskie nr 12 będą zamknięte.

            Ze względu na opisaną sytuację prosimy o zorganizowanie w tym dniu opieki dzieciom i uczniom.

 

Z poważaniem 

Mariusz Borkowski
Dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3
w Legionowie