-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 12
im. Króla Maciusia w Legionowie
ul. Królowej Jadwigi 7,
05-120 Legionowo
tel/fax: (0-22) 774-58-38
e-mail: dyrektor@pm12.legionowo.pl
Foto
Strona Główna

Zarządzenia

-
Wersja do drukudruk
Zarządzenia

ZARZĄDZENIE Nr 1/2008
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12
w Legionowie
z dnia 02.01.2008 r.w sprawie: ustalenia wysokości pogotowia kasowego


Na podstawie Zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 25.07.1989 r. (Monitor Polski Nr 27 poz. 216) oraz z dnia 04.11.1989 r. (Monitor Polski Nr 37 poz. 297) zarządzam, co następuje:

§ 1

Uwzględniając kwoty zawarte na § 4210 i § 4240 projektu wydatków budżetowych na rok 2007 ustalam wysokość pogotowia kasowego na kwotę 3.700 zł.; słownie zł.: trzy tysiące siedemset zł.

§ 2

Odpowiedzialność za przestrzeganie kwoty pogotowia kasowego powierzam kasjerowi Pani Małgorzacie Kęsak.………………………………….
(pieczątka i podpis dyrektora)

Przyjęłam do wiadomości i stosowania:


……………………………………….
(podpis kasjera)

ZARZĄDZENIE NR 2/2008
Dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 12
w Legionowie
z dnia 02 stycznia 2008
w sprawie: ustalenia stawki żywieniowej na rok 2008

Na podstawie: Statut Przedszkola Miejskiego nr 12 w Legionowie zarządzam, co następuje:


§ 1

Ustala się stawkę żywieniowa dzienną – trzy posiłki: śniadanie, II śniadanie, obiad dla oddziałów całodziennych na kwotę 5,50 zł.; słownie: pięć pięćdziesiąt.

§ 2

Koszt żywienia dzieci przedszkolnych z oddziałów całodziennych ustalony jest na podstawie analizy kosztów artykułów żywieniowych w uzgodnieniu ze specjalistą (ds. żywienia).
W przypadku wzrostu cen stawka żywieniowa dzienna może być podwyższona, co wcześniej zostanie podane do wiadomości rodziców.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.


Do wiadomości:

1. Specjalista (ds. żywienia)
2. Specjalista (ds. kancelarii)
3. Księgowość 
Wytworzył: Grażyna Chojnowska, data: brak danych
Wprowadził: Renata Stępień, data: 14.01.2008 r., godz. 19.50
Ostatnia aktualizacja: Renata Stępień, data: 14.01.2008 r., godz. 19.50
Liczba odwiedzin: 7214