-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 12
im. Króla Maciusia w Legionowie
ul. Królowej Jadwigi 7,
05-120 Legionowo
tel/fax: (0-22) 774-58-38
e-mail: dyrektor@pm12.legionowo.pl
Foto
Strona Główna

Nasze sukcesy

Partnerskie Przedszkole

-
Wersja do drukudruk
Partnerskie Przedszkole

12 stycznia 2002 r. Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5 im. Misia Uszatka i Przedszkole Miejskie nr 12 im. Króla Maciusia otrzymały certyfikaty jakości w edukacji „Partnerskie Przedszkole”. Znalazłyśmy się wśród 20 w Polsce przedszkoli uhonorowanych tytułem jakości w edukacji. To dla nas zaszczytne wyróżnienie i czujemy się dumne z tytułu otrzymanego z rąk Pani Barbary Labudy – Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta i wicemarszałka Jana Króla.
Dla wielu odbiorców „Partnerskie Przedszkole” nie wiele znaczy, dlatego przybliżam jego założenia.
- „Partnerskie Przedszkole” to program dla wychowania przedszkolnego tworzący procedurę zapewnienia jakości. Opracowany został w roku 2001 na wniosek środowiska przedszkolnego: wizytatorów, dyrektorów, ekspertów, doradców pod kierunkiem minister Ireny Dzieżgowskiej i Mirelli Nawrot – dyrektora Ośrodka Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego „Partner” w Zabrzu. W ustalaniu procedury „Partnerskiego Przedszkola” wykorzystano m.in. szkockie standardy zapewniania jakości pracy przedszkoli. Powołana została Kapituła,
w pracach której uczestniczyli m.in.
- Jan Król – Wicemarszałek Sejmu RP
- Zbigniew Paśko – Dolnośląski Kurator Oświaty
- prof. dr Zdzisław Dubiella – rektor Elbląskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej
- dr Jan Łuczyński – Uniwersytet Jagiellońskid
- dr Antoni Jeżowski – Redaktor Naczelny „Dyrektora szkoły”
- Patronat nad programem objęła Barbara Labuda – Sekretarz Stanu w Kancelarii Sejmu.
Certyfikat „Partnerskie Przedszkole” ustanowiony został w celu:
- zachęcenia do podnoszenia jakości pracy przedszkoli, promowania najlepszych przedszkoli,
· dostarczenia satysfakcji dzieciom, nauczycielom, rodzicom i dyrektorom, propagowania pięknej idei partnerstwa.
Partnerstwo rozumiane jest tu jako wartość:
- dla rozwoju dziecka – jest sposobem traktowania rówieśników, uczy empatii, tolerancji, prowadzi do umiejętności efektywnego współdziałania z innymi,
- dla procesu wychowawczego – niezbędne jest partnerskie współdziałanie dorosłych, zwłaszcza rodziców i nauczycieli,
- dla efektywnego przebiegu procesu dydaktyczno – wychowawczego – konieczne jest współdziałanie wszystkich zatrudnionych
- dla sprawnego zarządzania i motywowania ludzi – dyrektor musi być liderem w partnerski sposób traktujący swój personel
- dla demokratycznego zarządzania oświatą – konieczne są partnerskie stosunki ze środowiskiem lokalnym.
Zgodnie z powyższym o uzyskanie tytułu „Partnerskie Przedszkole” ubiegać się mogły przedszkola publiczne i niepubliczne, które tworzą najlepsze warunki rozwoju małych dzieci i prawdziwie partnerskie kontakty z:
- rodzicami i opiekunami swoich wychowanków,
- wszystkimi zatrudnionymi, zarówno z nauczycielami, jak i całym personelem przedszkola,
- szkołami podstawowymi, w których rozpoczynają naukę absolwenci przedszkola,
- samorządem terytorialnym,
organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji małych dzieci,
- przedstawicielami środków przekazu.
Tytuł i certyfikat „Partnerskie Przedszkole” uzyskały przedszkola, które udokumentowały wysoki poziom swych usług w co najmniej czterech z sześciu poniższych obszarów działania:
DZIECKO, ROZWÓJ, PROGRAMY, MARKETING, KOMUNIKACJA, ZASOBY
Zainteresowane przedszkola otrzymały pełną informację o niezbędnych do osiągnięcia standardach, wskaźnikach i procedurze ubiegania się o tytuł. Pierwszym zadaniem było uzyskanie zgody rodziców i wszystkich pracowników przedszkola. Otrzymałyśmy ją już w trakcie pierwszego zebrania przy pełnej akceptacji rodziców i deklaracji wszechstronnej pomocy. Następnie przedszkola indywidualnie ustalały sposób udowodnienia wysokiej jakości swych usług i spełnienia wymagań procedury Partnerskie Przedszkole”.
Dyrektorzy przedszkoli i zespoły sterujące realizacją programu brały udział w szkoleniach i konferencjach organizowanych w Sejmie RP.
Obsługę programu zapewniał ODiKU „Partner” i koordynator regionalny. Nad programem od strony merytorycznej czuwały Irena Dzieżgowska
i Mirella Nawrot.
Przystąpienie do programu „Partnerskie Przedszkole” traktowałyśmy jako szansę na promocję naszej placówki w kraju, wykazując wysoką jakość oferowanych usług, a nade wszystko stworzenie naszym wychowankom jak najlepszych warunków rozwoju w atmosferze partnerskiego współdziałania wszystkich zainteresowanych: dzieci, rodziców, wszystkich pracowników przedszkola, organu prowadzącego i nadzorującego, środowiska.
Dziś mamy poczucie wielkiej satysfakcji, gdyż nasza praca została bardzo wysoko oceniona przez Kapitułę. Tytuł „Partnerskie Przedszkole” znaczy najlepsze przedszkole. Zapewniam, że nie spoczniemy na laurach, lecz nadal będziemy podnosić jakość swojej pracy, gdyż – jak stwierdził E. Deming – „Nigdy nie jest tak dobrze, by nie mogło być lepiej”.
opracowała Grażyna Chojnowska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12
im. Króla Maciusia w Legionowie – Przedszkola Partnerskiego
Trafny wybór
12 stycznia 2003 roku nie był zwyczajnym dniem w Przedszkolu Miejskim nr 12 im. Króla Maciusia. Był wyjątkowy!
Po raz pierwszy nasze dzieciaki grały dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i po raz pierwszy nasza „dwunastka” znalazła się w dwudziestce przedszkoli z całej Polski, którym przyznano certyfikaty jakości w edukacji „Partnerskie Przedszkole”.
Twórcami tego programu są Panie: Irena Dzieżgowska i Mirella Nawrot. Honorowy patronat nad programem objęła Pani Barbara Labuda – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP.
Uroczysta konferencja połączona z wręczeniem pierwszych certyfikatów „Partnerskie Przedszkole” odbyła się w Gmachu Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Przybyli goście z całej Polski, a wśród nich Grażyna Chojnowska – dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12, Elżbieta Rucińska – dyrektor Przedszkola Miejskiego Integracyjnego, a także reprezentacja rodziców z „12-stki” – Pani Iwona Bekisz – mama Michałka i Pan Tomasz Kalata – tata Dominika z „Biedronek”. Powody do dumy i zadowolenia miał obecny na uroczystości Prezydent Miasta Legionowa – Pan Roman Smogorzewski, gdyż 10% przyznanych certyfikatów trafiło do legionowskich przedszkoli.
Podczas konferencji obejrzeliśmy multimedialną prezentację programu „Partnerskie Przedszkole” i działań prowadzących do jego realizacji. Następnie zaprezentowano nagrodzone przedszkola.
Pani dyrektor Grażyna Chojnowska odebrała certyfikat z rąk byłego Marszałka Sejmu RP Jana Króla i przyjęła gratulacje od Pani Barbary Labudy, przedstawiceli MENiS, wizytatorów Mazowieckiego Kuratorium Oświaty i autorek programu. Była szczerze wzruszona i dumna ze swoich pracowników, dzieciaków i rodziców. Ze szczęścia łezka zakręciła się w oku.
Tylko dzięki twórczej pracy wszystkich nauczycielek możliwy był ten sukces! Certyfikat jest nagrodą za fachowość, zaangażowanie, poświęcenie, wiedzę i wielkie serce włożone w pracę z naszymi dziećmi. Ale ten zaszczytny tytuł także zobowiązuje, motywuje do dalszej pracy i rozwoju, do wyznaczania i osiągania nowych celów, a „cel ma sens wówczas, gdy pomaga ci rosnąć, a wzrastasz przez zdobywanie go, a nie samo osiągnięcie” (A. de Saint – Exupery).
W „Partnerskim Przedszkolu” dzieci są szczęśliwe, otwarte, rozwijają się duchowo, są partnerami dla siebie i dla swoich pierwszych nauczycielek.
Pani dyrektor Grażynie Chojnowskiej, wszystkim Paniom Nauczycielkom, Asystentkom i Pracownikom Przedszkola nr 12 składam w imieniu rodziców szczere gratulacje i życzę dalszych sukcesów
w twórczej pracy i w życiu osobistym.
Z wyrazami szacunku
Iwona Bekisz

SERDECZNIE DZIĘKUJĘ
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12
im. Króla Maciusia w Legionowie składa serdeczne podziękowanie wszystkim pracownikom, rodzicom, instytucjom wspierającym, za wspaniałą pracę, wielkie zaangażowanie w życie przedszkola, serdeczny stosunek dla dzieci, życzliwość, otwartość i pomysłowość, która doprowadziła do uzyskania przez przedszkole certyfikatu jakości
w edukacji „Partnerskie Przedszkole”.
Wszystkim dzieciom życzę wspaniałych zabaw, samych uśmiechów na buźkach oraz miłych przygód doznawanych każdego dnia podczas poznawania i odkrywania tajemnic

 
Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Nieznany, data: 03.12.2012 r., godz. 17.18
Ostatnia aktualizacja: Nieznany, data: 03.12.2012 r., godz. 17.18
Liczba odwiedzin: 2753