Innowacje

Liczba odwiedzających: 399
  1. Innowacja „Dar zabawy – wykorzystanie pedagogiki F. Froebla w wychowaniu przedszkolnym” – grupa „Myszki”.
  2. Innowacja „Sprytne rączki” –do projektu unijnego 2020/2021 – dzieci z niepełnosprawnościami.