Przedszkole Miejskie nr 12
im. Króla Maciusia w Legionowie

Z Delfinkiem Wopr-usiem jest bezpiecznie - program profilaktyczny
Celem programu jest m.in. kształtowanie zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu w wodzie, zaznajomienie przedszkolaków z zagrożeniami, z jakimi mogą się spotkać np. podczas zabawy w wodzie, w kontakcie ze sprzętem pływającym, z dmuchanymi zabawkami, wyrabianie u dzieci właściwych postaw i reakcji w sytuacjach nietypowych, tj. zagubienie się na plaży, basenie, dużych zbiorowiskach ludzkich, np. podczas imprez masowych na wodach otwartych, zapoznanie z podstawowymi zasadami obowiązującymi przed, w czasie i po kąpieli.

Z Delfinkiem Wopr -usiem jest bezpiecznie - spotkanie z rodzicami
R. Stępień 28.04.2010

Z Delfinkiem Wopr-usiem jest bezpiecznie - spotkanie z rodzicami
R. Stępień 28.04.2010

Z Delfinkiem Wopr -usiem jest bezpiecznie - zajęcia z dziećmi
R. Stępień 28.04.2010

Z Delfinkiem Wopr -usiem jest bezpiecznie - zajęcia z dziećmi
R. Stępień 28.04.2010

Z Delfinkiem Wopr -usiem jest bezpiecznie - zajęcia z dziećmi
R. Stępień 28.04.2010

Z Delfinkiem Wopr -usiem jest bezpiecznie - zajęcia z dziećmi
R. Stępień 28.04.2010

Z Delfinkiem Wopr -usiem jest bezpiecznie - zajęcia z dziećmi
M.Pawlak 28.04.2010