-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 12
im. Króla Maciusia w Legionowie
ul. Królowej Jadwigi 7,
05-120 Legionowo
tel/fax: (0-22) 774-58-38
e-mail: dyrektor@pm12.legionowo.pl
Foto
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Zaproszenie

Tytuł: Konkurs Plastyczno - Techniczny „Jesienne zabawy plastyczne z materiałem przyrodniczym”
Typ: Wszystkie
Data wydarzenia: 19.10.2020 r., godz. 16.00
Miejsce: Przedszkole Miejskie nr 12
 
REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Celem konkursu jest:
- rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej,
- kształtowanie u dzieci poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą,
- rozwijanie zainteresowań różnymi technikami plastycznymi, rozbudzenie twórczej inwencji dzieci w sferze działalności plastycznej i konstrukcyjnej,
- wzmacnianie więzi rodzinnych i emocjonalnych między dziećmi a rodzicami / opiekunami.
Warunki udziału w konkursie:

1. Uczestnikami konkursu mogą być dzieci w wieku przedszkolnym 3 – 6 lat (przedszkola, oddziały przedszkolne kl. „0”).
2. Interpretacja tematu dowolna i zależy od autora pracy, wybranymi przez siebie technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.).
3. Prace powinny być wykonane indywidualnie, samodzielnie przez uczestników konkursu lub z niewielkim udziałem nauczyciela, opiekuna.
4. Do pracy należy dołączyć informację zawierającą: imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna.
5. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do nich na rzecz Organizatora, o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994r., Nr 24, poz. 83) oraz do publikacji w Internecie i prezentacji na stacjonarnej wystawie.
6. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie w celu wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik wyrażają zgodę na opublikowanie jego nazwiska w Internecie i na wystawie.

Termin i warunki dostarczenia prac:
1. Prace należy dostarczyć osobiście na adres: Przedszkole Miejskie nr 12, ul. Królowej Jadwigi 7, 05 – 120 Legionowo do 19 października 2020 r.
2. Prace przechodzą na własność organizatora i nie będą zwracane.
3. Autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac otrzymają atrakcyjne, indywidualne nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
4. Laureaci konkursu zostaną poinformowani o miejscu i terminie wręczenia nagród.

Wytworzył: R.Stępień, data: brak danych
Wprowadził: Renata Stępień, data: 20.09.2020 r., godz. 11.08
Ostatnia aktualizacja: Renata Stępień, data: 20.09.2020 r., godz. 11.08
Liczba odwiedzin: 82