-
Główna  -   Rejestr zmian  -   Statystyka  -   Redakcja  -  
-
- -
Przedszkole Miejskie nr 12
im. Króla Maciusia w Legionowie
ul. Królowej Jadwigi 7,
05-120 Legionowo
tel/fax: (0-22) 774-58-38
e-mail: dyrektor@pm12.legionowo.pl
Foto
Strona Główna
-
Wersja do drukudruk
Zaproszenie

Tytuł: "MOJE MIASTO - LEGIONOWO"
Typ: Oświatowe
Data wydarzenia: 00.00.0000 r., godz. 00.00
Miejsce: Przedszkole Miejskie nr 12 w Legionowie
 
Zaproszenie

W tym roku Legionowo obchodzi 100-lecie nadania nazwy miastu.
Chcąc uczcić to wydarzenie i zaszczepić w dzieciach przynależność lokalną, zainteresować historią miasta, zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym
pt. „MOJE MIASTO – LEGIONOWO”,
pod Patronatem Prezydenta Miasta Legionowo
Romana Smogorzewskiego


Organizator konkursu:
Przedszkole Miejskie nr 12 im. Króla Maciusia w Legionowie.
REGULAMIN MIEJSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO
„ MOJE MIASTO- LEGIONOWO”

1. Organizator.
Nauczyciele z Przedszkola Miejskiego Nr 12 im. Króla Maciusia ul. Królowej Jadwigi 7,
05-120 Legionowo

2. Cele Konkursu:
zapoznanie z historia miasta, symbolami i charakterystycznymi miejscami;
rozwijanie przynależności do społeczności lokalnej;
doskonalenie umiejętności plastycznych
pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej dzieci;
umożliwienie uczniom zaprezentowania swojego talentu;

3. Warunki uczestnictwa.
Zadaniem Uczestników Konkursu jest wykonanie pracy plastycznej pt. „Moje miasto-Legionowo”.

Praca musi być wykonana indywidualnie, prace grupowe nie będą oceniane. Brak wypełnienia zgody na wykorzystanie pracy plastycznej również dyskwalifikuje pracę.

Z każdej placówki może wpłynąć nieograniczona ilość prac.

4. Kategorie Uczestników.
Uczestnicy oceniani będą w następujących kategoriach:
przedszkola, dzieci 3-4 letnie
przedszkola, dzieci 5-6 letnie
5. Technika, format.
Technika prac dowolna, format dowolny (jeżeli praca płaska to max format A3).

6. Kryteria oceny prac.
Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora Konkursu. Komisja Konkursowa ocenia: oryginalność, pomysłowość, walory artystyczne, technikę zdobienia, estetykę wykonania pracy.
7. Czas trwania Konkursu.
Termin składania prac upływa 26 kwietnia 2019 r.
Przedszkole Miejskie Nr 12
ul. Królowej Jadwigi 7
05-120 Legionowo

8. Prezentacja prac i rozstrzygnięcie Konkursu 8 maja 2019 r.
Każda praca musi zawierać przyklejoną metryczkę (imię i nazwisko dziecka, wiek, przedszkole, numer telefonu opiekuna).

9. Nagrody.
Organizator Konkursu przewiduje nagrody dla Laureatów Konkursu. Dopuszcza się możliwość wyłonienia prac wyróżnionych.

10. Postanowienia końcowe.
Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników w celu wyłonienia Laureatów, przyznania nagród oraz wykorzystania zgłaszanej pracy. Koszty ewentualnej przesyłki pokrywa uczestnik.
Z prac plastycznych zostanie utworzona wystawa w Urzędzie Miasta w Legionowie, a następnie w PM nr 12 w Legionowie.

11. Dane kontaktowe Organizatora.
Przedszkole Miejskie Nr 12
ul. Królowej Jadwigi 7
05-120 Legionowo
Informacja o konkursie;
Martyna Sikorska 607 671 151
Karolina Mecner


ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU.
O Ś W I A D C Z E N I E
w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, dla potrzeb niezbędnych do realizacji konkursu plastycznego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) .
………………………………………………………………..
( data i podpis rodzica/opiekuna)


O Ś W I A D C Z E N I E
w sprawie zgody na wykorzystanie pracy plastycznej do stworzenia wystawy
Oświadczam, że wyrażam zgodę na wykorzystanie pracy plastycznej do stworzenia wystawy w Urzędzie Miasta i Przedszkolu nr 12 im. Króla Maciusia 12 w Legionowie , zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) .
………………………………………………………………..
( data i podpis rodzica/opiekuna)

Wytworzył: brak danych, data: brak danych
Wprowadził: Ewelina Kijanka, data: 18.04.2019 r., godz. 09.26
Ostatnia aktualizacja: Ewelina Kijanka, data: 18.04.2019 r., godz. 09.26
Liczba odwiedzin: 200